Publicaties

White paper 1 'Begrippenkaart ritmiek van organisatieverandering'. "Er is sprake van onderbrekingen in het tempo van veranderen." Lees verder: nr. 1

White paper 2 'Thema's van organisatieritmiek en de resultaten van de Quick Scan organisatieritmiek'. "Er is vaak sprake van verdrukking van kwaliteit wanneer er sprake is van meerdere verander-tijdslijnen tegelijkertijd". Lees verder: nr. 2

White paper 3 'Casus patronen in organisatieverandering'. "Synchroon lopen van meerdere verandertrajecten brengt ondanks een goede timing om alle veranderingen op elkaar af te stemmen extra complexiteit met zich mee". Lees verder: nr. 3

White paper 4 'Eerste resultaten van de proeftuin organisatieritmiek'. "Het aantal veranderingen wordt als veel of heel veel ervaren." Lees verder: nr. 4

Praktijkboek organisatieverandering en organisatieritmiek                                                
9 cases in beeld gebracht, Academic Service, 2011, ISBN 978 90 12 58282 7
Lees verder: Praktijkboek organisatieverandering en organisatieritmiek

Ritmiek van organisatieverandering
Uitgeverij Eburon, 2006, ISBN 978 90 5972 146 3
Handboek organisatieverandering en organisatieritmiek
SDU, 2011, podcast interview en informatie: http://www.managementboek.nl/boek/9789012582834/handboek_organisatieverandering_en_organisatieritmiek-truus_poels ?affiliate=3310